Stavebná realizácia

Zabezpečenie výstavby na kľúč, rekonštrukcie, či adaptácie existujúcich priestorov. Spolupracujeme s lokálnymi spoločnosťami a subdodávateľmi v zmysle dosiahnutia základného cieľa, a tým je spokojnosť klienta, ktorú dotvárame tromi podstatnými časťami v rámci realizácie, t.j. dodržanie termínu, precízna kvalita a skúsenosti.

Suchá výstavba

V rámci suchej výstavby ponúkame realizáciu sádrokartónových prác a to najmä sádrokartónových stropov a stien.

Suchá výstavba

V rámci suchej výstavby ponúkame hlavne realizáciu sádrokartónových prác a to najmä sádrokartónových stropov a stien.

Povrchové
úpravy podláh

Medzi povrchové úpravy podláh patria
nivelizácie, potery, pokládka dlažby, parkiet, kobercov, PVC a vinylu.

Povrchové úpravy
stien a stropov

Patria sem napríklad obklady, omietky, maľby, nátery a iné.

Povrchové úpravy
stien a stropov

Patria sem napríklad obklady, omietky, maľby, nátery, dekoratívne omietky a iné.

Vzduchotechnika a klimatizácia

Dodávka a montáž vzduchotechniky, klimatizácie a kúrenia.

Zámočnícke práce

Medzi zámočnícké práce patrí najmä montáž oceľových a presklených stien a prvkov

Zámočnícke práce

Medzi zámočnícké práce patrí najmä montáž oceľových a presklených stien a prvkov

Zdravotechnika

Dodávka a montáž vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, podomietkové systémy, vykurovanie, kompletáž zariadení.

Elektroinštalácia

Realizácia silnoprúdu a slaboprúdu

Elektroinštalácia

  • Dodávka a montáž silnoprúdu, t.j. kabeláž, výroba rozvádzačov, kompletáž
  • Dodávka a montáž slaboprúdu, t.j. štrukturovaná kabeláž, výroba rozvádzačov, kompletáž
  • Kamerové a zabezpečovacie systémy
  • Ozvučenie
  • Elektronická ochrana tovaru