Stavebná realizácia

Zabezpečenie výstavby na kľúč, rekonštrukcie, či adaptácie existujúcich priestorov. Spolupracujeme s lokálnymi spoločnosťami a subdodávateľmi v zmysle dosiahnutia základného cieľa, a tým je spokojnosť klienta, ktorú dotvárame dvomi podstatnými časťami v rámci realizácie, t.j. dodržanie termínu a precízna kvalita.