Servis

Záručný a pozáručný servis zabezpečujeme buď to po dohode s klientom na objednané činnosti alebo v rámci zákonných vyhlášok na potrebné zariadenia. Náš pracovník na základe objednania servisného zásahu navštívi klienta a zaznamená priamo na mieste potrebný servisný zásah s dohodnutým termínom odstránenia.