NAY Elektrodom Tesco Lamač Bratislava

Rekonštrukcia obchodnej prevádzky.

Tesco Galéria Lamač Bratislava

rok 2012